Helrestaurering pågår. I alla väder sedan 1854 har Gustaf II Adolf stått på torget och pekat ut vart staden ska ligga. Nu får bronskungen en välbehövlig semester. Under hösten ska konservatorer tvätta honom ren, laga blessyrer och snygga till ytskiktet. Om det inte behövs något mer omfattande ingrepp är han tillbaka innan årsskiftet.

Statyn av Göteborgs grundare Gustaf II Adolf är i dåligt skick. Efter närmare 160 år har det göteborgska vädret och luftföroreningarna tagit ut sin rätt. Missfärgningar och permanenta skador gör att kungen på torget behöver en ordentlig ansiktslyftning.

– Hittills har det bara gjorts enstaka nödåtgärder för att hålla statyn i godtagbart skick. Nu ska det för fösta gången göras en komplett konservering, säger Oskar Hägg, projektledare för konserveringen av Gustaf II Adolf.

Filmas från insidan
Och det är inte bara den yttre miljön som slitit hårt på Gustaf. Problemen kommer också inifrån.

– När statyn gjöts användes järn inuti för att stödja upp konstruktionen. På några ställen har järnet oxiderat och orsakat sprickor i bronset, bland annat finns en skåra i svärdet, säger Oskar Hägg.

Eftersom ingen vet hur mycket järn som finns i bronsstatyn ska en titthålsundersökning göras. I kungens hatt finns en lucka som går att skruva av, och via ett befintligt hål kan man sedan videofilma insidan.

– Vi får se hur långt det räcker, kanske måste vi också öppna upp ett hål längre ner, säger Oskar Hägg.

Tung och otymplig
Under arbetet kommer bronsstatyn och arbetsställningarna att täckas över. All konservering är tänkt att utföras på plats – men visar det sig att man behöver avlägsna en större mängd järn kan det bli fråga om en flytt.

– Då blir det en betydligt större process än vad vi hoppas på, då måste vi lyfta av statyn från sockeln. Någon exakt dokumentation gjordes inte på den tiden statyn tillverkade, så vi har ingen aning om hur tung den är, säger Oskar Hägg.

Förutom statyn ska även marmorsockeln och de fyra bronskandelabrar som omger statyn göras i ordning. Marmorsockeln är kraftigt missfärgad och har även blivit utsatt för klotter.

– Marmorn är egentligen vit. Både statyn och sockeln kommer vara mycket snyggare efter restaureringen. Det blir stor skillnad, säger Oskar Hägg.

Tre kungar krävdes
Historien om hur Gustaf II Adolf hamnade på torget är oväntat spännande. I mitten av 1800-talet bestämde sig Göteborgs Stad för att hedra stadens grundare med en pompös staty. Uppdraget gick till den svenske konstnären Bengt Erland Fogelberg som bodde Italien.

Den första gjutningen, som genomfördes i Tyskland, misslyckades. Den andra gjutningen lyckades ­– men fartyget som skulle frakta statyn till Göteborg förliste vid Helgoland utanför Tysklands kust.

– Lokalbefolkningen lyckades bärga statyn och beslutade att hålla den som gisslan. De krävde en lösensumma som Göteborgs stad tyckte var alldeles för hög. Istället beställdes en ny kopia, säger Oskar Hägg.

Tredje gången gillt, i november 1854 ställdes kungen på plats. Snart får göteborgarna en glimt av hur han såg ut i forna glansdagar – den som vill kan följa restaureringen på Instagram: Gustafstayingalive.