Uppmanar till konstpaus i julstressen. På fredag den 6 december tänds ljusskulpturen i Stora hamnkanalen – en parafras på Gustav Adolfs-stayn på torget intill utformad av konstnären Anna Berglind. Ljusskulpturen ingår i Julstaden Göteborg som arrangeras för tionde året i rad.

Under tisdagen installerades ljusskulpturen i vattnet vid Lejontrappan. Den föreställer Gustavs hatt och pekande hand och det är svårt att avgöra om kungen är på väg att stiga upp eller sjunka.

Konstverket anspelar på en händelse 1851 då kapten Strömbäck fick i uppdrag att skeppa statyn från Tyskland till Göteborg. Skeppet strandade och statyn hamnade på havets botten.

Enligt konstnären Anna Berglind är verket humoristiskt samtidigt som det vänder upp och ned på maktsymboler. Ljusskulpturen aktualiserar också politiska och miljömässiga utmaningar som stigande vattennivåer kan tänkas medföra i framtiden.

Anna Berglind utforskar i sitt arbete spänningsfältet mellan ljus och mörker, minne och glömska.

– Stora hamnkanalen kan ses som en tom yta samtidigt som vattnet är levande och i rörelse, säger Anna Berglind som vill aktivera platsen både visuellt och tankemässigt.

Ljusskulpturen är kulturförvaltningens bidrag till Julstaden Göteborg. Tanken är att ge göteborgarna en konstpaus, en möjlighet att stanna upp i julstressen och njuta av ett konstverk.