Mer än hälften, 54 procent, av Göteborgs Stadsteater och Backa teaters publik förra året var ungdomar under 26 år eller studerande. Teatern lyckades långt bättre än målsättningen på minst 30 procent ungdomar till teatern.

Under 2001 var stolarna på Stadsteatern i genomsnitt fyllda till 85 procent. Det motsvarar 123 000 besökare och är en ökning på 25 procent jämfört med året innan.

Det är främst Backa Teater som lockar ungdomarna. Där var 83 procent av besökarna ungdomar, på Stora Teaterns scen, där Stadsteatern håller till, var det 39 procent under 26 år.