...en av initiativtagarna till El Sistemas vänner. Den 7 februari konstituerar ni den nya vänföreningen, men vad ska föreningen egentligen göra?

– Vi vill försöka stötta El Sistema – orkesterskolan som startades 2011 i samarbete med Göteborgs symfoniker och deras chefsdirigent Gustavo Dudamel. Bland annat vill vi försöka samla in pengar till El Sistema. Vi vet till exempel redan nu att Postkodlotteriet kan tänka sig att stötta vår verksamhet.

Nu meddelar Gustavo Dudamel att han vill skänka de 50 000 kronor han får som mottagare av Teskedordens pris till vänföreningen.

Blev du överraskad?
– Ja, absolut! Jag visste ju inte ens att han kände till att vi planerar för en vänförening. Men det är ju toppen – fantastiskt bra timing!

Vad ska ni göra för pengarna?
– Vi vill göra många olika saker, men vi har pratat om att vi måste ordna med en hemsida så att vi kan informera omvärlden, andra kommuner till exempel, om verksamheten. Och så hoppas vi kunna hjälpa El Sistema med att köpa in instrument, och kanske ordna med lägerverksamhet och sådana saker.

Vilka ska vara med i föreningen?
– Vi har redan fått klartecken från en rad personer som kan tänka sig att ingå i styrelsen men vi är inte riktigt klara än. Från konserthuset är både Helena Wessman, vd och konstnärlig chef och Petra Kloo Vik, barn- och ungdomsproducent med. Robin Mannheimer som var med och tog hit Simon Bolívar-orkestern från Venezuela ska också vara med, liksom Kenneth Orrgren, Göteborgsoperans förra vd.

– Förutom föräldrarepresentanter ska dessutom projektledarna i de tre stadsdelarna där El Sistema verkar vara med: Johanna Eriksson, Angered, Malin Aghed, norra Hisingen och Petter Rosenlind, östra Göteborg. Och så jag själv då som är sektorschef för kultur och fritid i stadsdelen Norra Hisingen.