… landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen. På måndag 26 augusti invigs den nya lekplatsen i Sannaparken. Utformningen har inspirerats av att man har hittat fynd från stenåldern på platsen. Berätta mer!

– Utgångspunkten var att vi ville ha en koppling till de arkeologiska utgrävningarna. Här har funnits boplatser redan under stenåldern, därför är temat för lekplatsen ”Från stenålder till nutid”. Det illustreras bland annat av en 25 meter lång tidsstig i betongsten. Vid varje årtusende finns en hoppsten och de olika tidsperioderna – som jägarstenåldern och bondestenåldern – är markerade med färg. Det ger en känsla av hur lång tidsperiod som var stenålder.

Många av lekredskapen symboliserar livet på stenåldern. Berätta!
– Under arbetet har vi haft kontakt med både Stadsmuseet och Bohusläns museum för att förankra det hela historiskt. Det finns till exempel en blåfärgad gummiasfaltyta med en fyra meter lång handgjord båt. Intill är gummiasfalten sandfärgad, som en strand och där finns tre kojor som symboliserar en stenåldersby. Kullarna med konstgräs påminner om gravhögar och sandlådan har fått en oval form med stenar som ska föreställa skeppsgravar. På lekplatsen finns också en stenlabyrint.

Lekplatsen har också Sveriges första historiska informationstavla riktad till barn?
– Ja, det konstaterade Länsstyrelsen när jag sökte pengar för skylten. På skyltens ena sida finns en plan över lekplatsen och på den andra tidsstigen med tecknade bilder som visar hur man levde på stenåldern. Där kan man också se hur högt vattnet stod vid olika tidsperioder.

– Vi har även byggt ett uteklassrum i en träddunge, med stockar formade som en bosättning såg ut på stenåldern. Förhoppningen är att skolorna ska använda uteklassrummet i sin undervisning.

Lekplatsen har blivit rejält mycket större och man har också planterat en del ny grönska. Är den också relaterad till stenåldern?
– Ja, bland annat har vi fått tag i fem stora exemplar av vildapel som fanns på den tiden. Vi har också planterat salixpinnar som vuxit enormt under sommaren. De är drygt två meter höga och ska fungera som en tunnel man kan springa genom. Nästa vår ska de bindas ihop. Lekplatsen kommer också kompletteras med två handsnidade djur, en hund av en slags spetsras som fanns på den tiden, och ett vildsvin.

Vad får symbolisera nutiden?
– De finns vanliga lekredskap som gungor och klätterställningar. Men vi har försökt att hålla färgerna ganska neutrala för att det inte ska se alltför modernt ut. Lekredskapen är gjorda av ohyvlat robiniaträd. Sofforna och picknickborden är tillverkade av vårt arbetslag.

På måndag 26 augusti invigs lekplatsen. Vad händer då?
– Det är stadsträdgårdsmästaren Helena Bjarnegård som håller i invigningen. Dessutom kommer arkeologen Ulf Ragnesten som ska berätta för barnen om de arkeologiska utgrävningarna på platsen. Barnen får också pröva på några stenåldersaktiviteter och vi bjuder på flädersaft.

3462.jpg

Stenålderslekplatsen har Sveriges första historiska informationstavla riktad till barn.