...stadsträdgårdsmästare i Göteborg. I april åker du till San Fransisco. Vad ska du göra där?

– Jag har blivit inbjuden att hålla ett föredrag och vara med i en diskussionspanel på en konferens som heter ”Greater and Greener 2015”.

Vem ordnar den?

– City Parks Alliance, en internationell organisation för offentligt förvaltade parker. Det kommer cirka 1.000 delegater – parkchefer, stadsplanerare och många andra – från hela världen.

Hur kom det sig att du blev inbjuden dit?

– I höstas höll jag ett föredrag på en nordisk konferens i Skåne, om hur vi i Göteborg jobbar på en strategisk nivå med parker och naturområden. Folk från USA var där och lyssnade och tyckte att det lät spännande.

Strategiska lekplatser, hur då?

– Jo, man kan faktiskt använda lekplatser för att komma åt stora samhällsutmaningar som hälsa, segregation och mänskliga rättigheter.

Oj, hur kan det hänga ihop?

– Man kan till exempel anlägga utflyktslekplatser som är så lockande att människor åker till andra delar av stan än de vanligtvis vistas i. Och man kan få människor att röra på sig mer om lekplatsen är rolig och dessutom leder vidare ut i ett naturområde.

– Så jobbar vi i Göteborg sedan några år tillbaka. Utflyktslekplatserna i Hisingsparken, Angereds stadspark, Positivet i Frölunda och Plikta i Slottsskogen är exempel som jag ska visa i San Francisco.

Din rubrik är ”The Playable City”. Är Göteborg en lekbar stad?

– Vi försöker. Ett exempel är konstgräsmattan utanför Folkets hus på Järntorget, med en studsmatta. Den har legat där i fem år nu och används jättemycket. Så kan staden vara lekbar även utanför lekplatserna.

– Roller derby-banan i Frihamnen är ett annat bra exempel – människor lockas till platsen redan innan husen börjat byggas och Staden kan passa på att föra en diskussion om vad som ska hända med området i framtiden. Då använder man lek som en motor i stadsutvecklingsprocessen, då blir det riktigt intressant!

Vilket är ditt huvudbudskap?

– Att tänka på ett nytt och friare sätt vad gäller lek i staden. Och när vi kommer ner till den konkreta utformningen av lekplatser, måste vi använda barnens egna idéer och inspel, det är ju de som vet vad som är roligt.

– Det behöver absolut inte vara dyra eller flashiga lekplatser, men de måste vara roliga – det är det som är grejen!

Hur tar ni tillvara barnens idéer i Göteborg?

– Vid i stort sett alla byggen av lekplatser tar vi in barnens synpunkter. Inför Hisingsparkens nya lekplats arbetade sex skolklasser med förslag, det var en ovanligt bra process.

Fick barnen igenom sånt ni inte tänkt på?

– Jadå, till exempel var det en fyraårig pojke som gick utanför lekplatsen och plötsligt sa: ”Här borde vara en grotta!” Nu finns en liten grotta på plats och bredvid den en hemlig guldklimp.