... arkitekturkonsulent på Kulturförvaltningen. Kanaltorget fortsätter att utvecklas, i sommar har platsen bland annat fått en grill och en beachvolleyplan – idéer från barn och unga som nu blir verklighet. Hur har ni jobbat med detta?

– Stadsbyggnadsprocesser tar tid, men nu börjar några av barnens idéer ta form. Kanaltorget är ju själva epicentrum i Älvstaden, därför är det extra roligt att unga får så stort inflytande just här. Undersökningar visar att Kanaltorget har kvaliteter som gör det till en viktig mötesplats. Dels är det centralt och lätt för folk att ta sig dit med kollektivtrafik – här möts många olika människor från hela staden. Men det är också en tillräckligt öppen plats för att man ska sätta sig bredvid någon man inte känner utan att det känns jobbigt.

Vad är bakgrunden till Kanaltorgets förvandling?
– Kulturförvaltningen fick i uppdrag att driva en dialog med barn om hur Kanaltorget kan utvecklas efter att hjulet flyttats till Liseberg. Under ett halvår deltog 16 skolklasser från olika stadsdelar, bland annat från närliggande skolor. Uppdraget var en förlängning av projektet Unga:Älvstaden som var en del av medborgardialogen när strategin och visionen för Älvstaden utarbetades.

Hur gick dialogen till?
– För att kunna ha bra idéer för stadsutveckling måste man känna till historien och lära känna sin stad. Under projektet Unga:Älvstaden togs en manual kring stadens historia och framtid fram. Arkitekturpedagoger berättade för eleverna om vad stadsplanering är, vilka rättigheter medborgarna har och inte minst – hur man presenterar en idé så att andra förstår hur man tänker.

– Under arbetet med Kanaltorget utgick vi från en rad frågeställningar: Vad är bra och vad är dåligt? Vad kan bli bättre? Vad gör man på kvällen en regnig dag på hösten? Mycket handlade om hur man kan förbättra den sociala miljön.

Hur då?
– Barnen tog upp sådant som nedskräpning och missbruk. Systembolaget ligger i närheten och det har också förekommit en del langning. Barnen hittade hundbajs, sprutor och annat skräp. Många uttryckte en önskan om en renare plats. Nu finns fler papperskorgar och polis och fältassistenter har ökat sin närvaro, bland annat genom uppsökande verksamhet. Gångvägen som byggts ökar också känslan av trygghet.

Det är ett tag sedan dialogen avslutades. Nu har park- och naturförvaltningen tagit vid?
– Park och natur började redan förra året. Konstgräset har fått vara kvar och man har lagt till en scen som också fungerar som dansgolv. Det finns en klättervägg, roliga speglar, skateboardramp och en beachvolleyplan. Under sommaren har det funnits en kafévagn, solstolar och planteringar i krukor. Just nu håller man på att gjuta en bassäng för vattenlek.

Vad kommer hända med Kanaltorget i framtiden?
– Tanken är att nuvarande utformning är tillfällig. Men ingen vet under hur lång tid. Förhoppningsvis blir Kanaltorget så uppskattat av göteborgarna att ingen kommer vilja ta bort det.