…projektledare på Trygg, vacker stad. Du ska ägna hela 2012 åt klotter och graffiti. Hur ser ditt uppdrag ut?

– Det har funnits en viss samverkan i den här frågan tidigare, men nu försöker vi ta ett samlat grepp. Bland annat ska jag föra en dialog med gatukonstnärer och samarbeta med kommunala och privata aktörer. I december ska jag sedan presentera en rapport där jag samlar erfarenheter och presenterar förslag om hur man kan fortsätta arbeta med frågan.

Men vad är det för skillnad på klotter och graffiti?
– Göteborgs Stad kallar allt som är illegalt för klotter, och det som är legalt för graffiti. Vi värderar inte vad som är fint eller fult.

Har du redan hunnit göra några studiebesök?
– Ja, jag har varit i Brygge i Belgien. Där är det nästan inget klotter alls. De tillåter graffiti som konstform och upplåter väggar som det är tillåtet att måla på – dessutom amordnar man kurser och workshops för graffiti-intresserade ungdomar. Samtidigt slår man ner hårt mot olagligt klotter, och alla fastighetsägare erbjuds gratis sanering så att nytt klotter genast kan tas bort.

Har du haft fler kontakter?
– Jag har varit i Helsingfors som tidigare haft en nolltolerans men under senare år infört lagliga väggar för graffiti, medan man i Oslo – dit jag snart ska åka – gått motsatt väg. Vi att jämföra de olika modellerna för att plocka det som passar oss bäst från varje arbetssätt.

Det där med graffitivägg ska väl testas här i Göteborg också?
– Ja, det invigdes en vägg vid Röda Sten under novemberlovet, men den är fortfarande ganska liten och ska snart göras betydligt större.

Vilka diskuterar du med internt?
– Jag träffar flera olika samverkansgrupper där flera kommunala förvaltningar, olika bolag, polisen och privata fastighetsägare bland annat finns representerade,
– För det finns olika sätt att se på de här frågorna, beroende på vilken utgångspunkt man har. Det här har ju varit en rätt infekterad fråga – så det är väl meningen att jag ska komma in som en neutral part.

Vad tror du blir svårast?
– Det blir nog att få med sig alla. Det råder så skilda meningar om vad klotter och graffiti är för något.