…verksamhetsutvecklare i Centrum. Din idé om att skapa generationsmöten fick först 900 000 kronor av Statens Kulturråd. Nu har projektet fått ytterligare 400 000 kronor. Vad gör ni egentligen?

– Sedan årsskiftet arbetar vi systematiskt med att skapa möten mellan unga och äldre i våra olika verksamheter.

Hur fick du den här idén?
– Jag har jobbat med kulturfestivaler här i Centrum i sju år. Som en del av festivalerna har vi arrangerat tillfälliga möten mellan unga och äldre, och jag har länge drömt om att om att låta sådana möten bli en integrerad del av våra ordinarie verksamheter.

Men det kostar väl en hel del?
– Det är jätteviktigt att det inte skapas nya kostnader i verksamheterna. De projekt vi startat under året ska komplettera eller ersätta sådant vi redan gör. Men det har förstås behövts en del igångsättningspengar.

Hur många projekt har ni kört igång?
– Under det här året har 22 projekt startat och vi håller just på att sjösätta ytterligare tre. Jag har länge drömt om att starta en generationskör, och i januari kör vi gång en kör för alla åldrar – ända från förskoleåldern. Någon sådan permanent kör finns så vitt jag vet inte tidigare.
Dessutom ska vi starta två filmprojekt tillsammans med pensionerade journalister och filmare som är knutna till Öppna Kanalen. Där ska unga och äldre filma tillsammans. Det ser jag verkligen fram emot.

Har du fått du några reaktioner från deltagarna?
– Ja massor. Till exempel från de äldre som är med i ett odlingsprojekt med barnen på Guldhedsskolan. Och ungdomarna på Burgården som utbildar sig till makeup-stylister och fått jobba med de äldre.

Väcker projektet någon nyfikenhet?
– Stadsledningskontoret vill gärna veta mer, och en del kollegor från andra stadsdelar har också tagit kontakt. Men jag är ändå förvånad att inte fler hört av sig.

Jobbar du med detta på heltid?
– Nej. För egen del handlar det 12-13 timmar i veckan, sedan har jag en kollega som jobbar med projektet tio timmar i veckan. Och nu hoppas vi kunna utöka med åtminstone ytterligare tio timmar i veckan. Bara man låter någon ägna sig åt det här kan man uträtta jättemycket.