Gratis och för alla åldrar. Hälsa och rörelse är temat när Tillsammansfestivalen arrangeras i Göteborg 10 - 13 november. Det blir fyra fullspäckade dagar med dans, föredrag och kreativt skapande. “Det är en festival för alla åldrar, allt är gratis och det krävs inga förkunskaper”, säger Drude Björningstad Quiñones, verksamhetsutvecklare för Generationsmöten, socialförvaltning Centrum.

Drude Björningstad Quiñones och Lotta Lord, verksamhetsutvecklare för Generationsmöten, socialförvaltning Centrum och ansvariga för Tillsammansfestivalens program i Kronhuset.

Tillsammansfestivalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och arrangeras för andra året.  Eftersom årets tema i staden är hälsa, är hälsa och rörelse temat på festivalen.

– Vi ser att rörelse är något som alla kan vara delaktiga i utifrån sina egna förutsättningar. Festival är rörelse, därför bjuder festivalen in deltagarna att både dansa och se olika framträdanden.

Glädje som grundsyfte    

Tillsammansfestivalen ger deltagarna möjlighet att mötas genom sina intressen och nyfikenhet. I det finns ingen ålder. En effekt blir att de kan utbyta erfarenhet och bli delaktiga.

– Grundsyftet är att vi ska mötas i glädje.

Samtal om rörelse

Den 10 november invigs festivalen på Stadsbiblioteket där Nina Miskovsky, ordförande i socialnämnden Centrum, invigningstalar. Därefter följer ett inspirerande föredrag om att hitta lust till rörelse. Det blir också vernissage av Höstsalongen 2022.

Den stora arenan för Tillsammansfestivalen är Kronhusets rikssal där det är ett späckat program under fredagen och lördagen.

– En heldag är ägnad åt dans och rörelse och det kommer vara ett samtal om rörelseglädje med bland andra tidigare friidrottaren Carolina Klüft som är med på länk. Nina Miskovsky kommer att ha invigningsdans i Kronhuset på fredagen, hon är licensierad zumbainstruktör och den som introducerade zumban i Sverige.

30-tal programpunkter

Drude Björningstad Quiñones och Lotta Lord, som också är verksamhetsutvecklare för Generationsmöten, är ansvariga för Tillsammansfestivalens program i Kronhuset.

– Det blir ett 30-tal programpunkter på flera av stadens stora kulturarenor över staden och man behöver inte ta sig in till den centrala staden för att ta del av festivalen. Det är till exempel allsång på Frölunda kulturhus och festivalen startar med trummor och dans på Mötesplats-kulturhus Landala på torsdagen, berättar Drude Björningstad Quiñones.

Hela programmet finns i länken nedan.