Stadsdelen Centrum får Göteborgs tredje Hälsans stig. På lördag invigs den fyra kilometer långa promenad- och motionsslingan, med bland annat vårsånger av Chalmers personalkör.

Den nya stigen är förstås öppen för alla som vill röra på sig, men för både studenter och anställda på Chalmers innebär den tillfälle till gratis motion alldeles inpå husknuten.

Vänder vid Buråskyrkan

Stigen går till stora delar inne på eller i närheten av högskolans område, ner mot Mossens idrottsplats och Fysiken vid Gibraltargatan. Vid Buråskyrkan vänder stigen och går sen via Framnäsgatan och Glasmästargatan tillbaka upp mot Chalmers.

– Föreningen Rädda Mossen tog initiativ till stigen för två år sedan. Tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har föreningen planerat in stigen, berättar Anna Barnö, hälsopedagog i SDN Centrum.

110 stigar i Sverige

Göteborg har sedan tidigare två Hälsans stig, i Backa och Torslanda. Konceptet kommer från Irland men ägs i Sverige av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Irländska Hjärtfonden lanserade begreppet 1995, som ett sätt att inspirera till motion för folkhälsans skull.

I Sverige finns idag 110 Hälsans stig, anlagda av kommunerna, men godkända av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, så att alla kriterier uppfylls.

– Stigen ska vara tillgänglig för alla, får inte vara för backig, det ska finnas bänkar utmed vägen så man kan vila, man ska kunna gå på och av var som helst och man ska kunna gå åt båda hållen, säger Anna Barnö.

Kartor finns på webben

I dagarna har skyltar satts upp som visar var den nya hälsostigen går.

– På vår hemsida finns kartor som man också kan hämta ute på stan på några ställen, till exempel på Turistbyrån vid Kungsportsplatsen.