Går också att se i efterhand. Föreläsningsserien Hälsa på lunchen är öppen för publik igen på Göteborgs stadsbibliotek efter covid-19-pandemin. Den 20 april handlar det om skogsbad och den 11 maj om klimakteriet. “Efter föreläsningen finns alltid möjligheten att ställa frågor till föreläsaren”, säger Maria Andersson och Erika Svenske på Hälsolots Centrum Majorna-Linné.

Laurence Nachin. Foto: Jonas Ingeman

Hälsa på lunchen har arrangerats av Hälsolots i samverkan med Stadsbiblioteket på Götaplatsen sedan 2015.

Ambitionen med Hälsa på lunchen är att skapa en brygga mellan till exempel akademin och befolkningen och göra det möjligt för både professioner och befolkning att ta del av aktuell forskning och hälsoinformation.

– Detta på en tid på dagen när så många som möjligt kan tänkas ha tid att komma och lyssna. Både Hälsolots målgrupp av daglediga; studenter, nyblivna föräldrar, arbetssökande, sjukskrivna och seniorer samt yrkesverksamma.

Tipsar om litteratur

Det går alltid att ställa frågor till föreläsaren och Hälsolots kan också lotsa vidare till verksamheter som deltagaren kan ha nytta av.

– En av anledningarna till att vi är på biblioteket är att visa upp utbudet av litteratur som finns i kopplat till de olika ämnena. Bibliotekarierna plockar fram ett urval. En annan anledning är att vi vill vara på en neutral och tillgänglig arena där alla kan känna sig välkomna.

Ett verktyg

Det återstår två föreläsningar under våren. Den 20 april är temat skogsbad. Föreläsare är Laurence Nachin, filosofie doktor i mikrobiologi och cellbiologi samt certifierad natur och skogsterapiguide som driver Sense in nature.

– Då många lider av psykisk ohälsa ser vi att skogsbad kan vara ett verktyg där man jobbar med naturen som läkande kraft.

Efterfrågat ämne

Lena Rindner är distriktssköterska, klimakterierådgivare och doktor i allmänmedicin, hennes doktorsavhandling handlar om klimakteriet. Foto: Annika Nilsson

Den sista föreläsningen ges den 11 maj och handlar om klimakteriet. Föreläsare är Lena Rindner är distriktssköterska, klimakterierådgivare och doktor i allmänmedicin, FoUUI-Centrum Södra Älvsborgs primärvård. Hon har nyligen disputerat i ämnet.

– Detta är ett efterfrågat ämne då Hälsolots upplevt att det finns bristfällig information och kunskap om, både bland kvinnor i allmänhet men också bland professioner. Med denna föreläsning önskar Hälsolots tillgängliggöra information och kunskap på ett bättre sätt så att det i förlängningen fångar upp problem bland kvinnor, både ur ett förebyggande perspektiv men också för drabbade kvinnor.

Går också att se i efterhand

Föreläsningarna filmas sedan 2017. Numera är de alltid filmade, teckenspråkstolkade och textade för så stor spridning och tillgänglighet som möjligt. Under pandemin har föreläsningarna filmats utan publik och publicerats i efterhand via Hälsolots filmarkiv (se länk nedan). Vårens första föreläsning var med Anders Rosengren den 23 mars. Han berättade om mikrovanor inför ett 50-tal personer. Inspelningen håller på att bearbetas och kommer upp i Hälsolots filmarkiv inom kort.

Hälsolots Centrum Majorna-Linné är en folkhälsosatsning som finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.