”Utegymmen är perfekta för detta”. Göteborgs Stad ordnar hälsovecka utomhus 11 till 16 april. “Vi vill inspirera till rörelse och att alla ska hitta någon friskvårdsaktivitet de tycker är rolig”, säger Sam Brinkenbro, samordnare, idrotts- och föreningsförvaltningen.

Sam Brinkenbro.

Under flera års tid har Göteborgs Stad haft hälsovecka inomhus. Nu ordnas den för första gången utomhus på fyra aktivitetsytor och utegym. Tanken är att få fler att röra på sig.

– Aktivitetsytorna och utegymmen är perfekta för detta och kan bli det första steget mot ett mer aktivt liv, säger Sam Brinkenbro.

All rörelse räknas

Forskning visar att all rörelse räknas och att de största samhällsvinsterna görs när de som är minst fysiskt aktiva börjar röra på sig lite mer.

– För att uppmuntra rörelseglädje blir planeringen och möjligheterna för hur vi rör oss i samhället allt viktigare. En del i detta är att skapa fler attraktiva och tillgängliga ytor som gör det lättare att ha en aktiv fritid.

Något för alla

Fokus under hälsoveckan är att träna tillsammans och det finns något för alla: barn, unga och vuxna.

– Vi har många medarbetare från förvaltningen som är på plats för att hålla i gruppträningspass, men även för att ge tips om träning och visa hur man kan träna i ett utegym.

Under påsklovet

Flera föreningar medverkar också och håller i aktiviteter, bland annat fotboll och golf. Det blir exempelvis också minilopp för barn, familjebootcamp och hinderbanor.

– Det är ett späckat program och vi har lagt hälsoveckan på påsklovet när många är är lediga. Vi ser fram emot att aktivera göteborgarna – stora som små, säger Sam Brinkenbro.

Hälsoveckan arrangeras på Blidväders aktivitetsyta, Länsmansgårdens aktivitetsyta, vid Skatås utegym och i Slottsskogsvallens entrépark. I sex av stadens utegym finns instruktörer från 28 mars till 15 juni. Länk till programmet för hälsoveckan och länk för tider i stadens utegym finns nedan.