Nu blir det billigare att gå på Göteborgs museer. Från och med fredag 15 december kan man besöka fem av stadens museer så mycket man vill under ett år för bara 100 kr.Kulturnämnden beslutade på onsdagen att sänka priset på museikortet, som tidigare kostat 220 kr för vuxna och 175 kr för studenter och pensionärer.

Kortet säljs i receptionen på de fem museerna Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs Stadsmuseum, Sjöfartsmuseet och Naturhistoriska museet. Kortet gäller ett obegränsat antal besök under ett år, från den månad det stämplats.

2,5 miljoner avsatta för 2007

3144.jpg
Och till våren blir det ännu billigare att gå på museum. Den 1 maj 2007 införs en ny årsbiljett, som ska kosta 40 kr och gälla på Konstmuseet, Röhsska museet, Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet. Årsbiljetten kommer dock inte att gälla på Naturhistoriska museet, som ingår i Västra Götalandsregionen.

Den nya årsbiljetten kommer att gälla som entré till museernas basutställningar. Avgifter till större utställningar, programverksamhet och visningar blir det även i fortsättningen.

Kulturförvaltningen kommer att noga följa hur årsbiljetten utvecklas. Kulturnämnden har avsatt 2,5 miljoner kr för 2007 som kompensation för inkomstbortfallet och vill ha täta rapporter om besök och försäljning.