Konst under jord. Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen är en unik miljö med bergväggar och stans längsta rulltrappor. Nu ska den också få en konstnärlig gestaltning. En konstnärstävling har utlysts för att stärka platsens identitet och locka till intresse – lokalt, nationellt och internationellt.

Hammarkullens spårvagnshållplats är välbesökt. Förutom stora delar av stadsdelens 8.000 invånare passerar också jobbpendlare och besökare. Om ett par år kommer de vänta på spårvagnen i en konstnärligt gestaltad miljö, omsorgsfullt ljussatt.

Just nu bjuder Trafikkontoret och Angereds stadsdelsförvaltning in konstnärer för att tävla om uppdraget. Projektet genomförs inom ramen för Stadsutveckling Nordost och finansieras med hjälp av EU-pengar.

– Det vinnande förslaget ska vara av hög konstnärlig kvalitet och stärka platsens identitet. Men själva utformningen och vilka material som används är öppet, det viktiga är att trafiksäkerheten inte äventyras och att gestaltningen är hållbar och tål utomhusmiljön, säger Gunilla Fransson Bangura som är ansvarig för tävlingen.

Utformningen klar sommaren 2012
Enligt planerna ska gestaltningen av hållplatsen vara klar sommaren 2012. Under tiden och fram till december 2013 ska platsen också fungera som en utställningshall.

– Där ska vi visa upp lokala initiativ. Karnevalen, El Sistema, kulturarbetare och konstnärer. Men också det som görs inom utbildningar – från grundskolor till universitets Centrum för urbana studier. Hammarkullen präglas av mångfald, kraft och stolthet, säger Gunilla Fransson-Bangura.

Hammarkullens hållplats byggdes 1972 och utformades efter dåvarande planer på en tunnelbanelinje förbi Angereds Centrum ända upp till Rannebergen. Men det blev ingen tunnelbana – fast tunnelbanekänslan på hållplatsen är kvar.

Nu ska platsen också få konstnärlig dragningskraft – precis som brukligt i huvudstaden.

– I Stockholm har man en tradition av konstnärlig utsmyckning inom lokaltrafiken, men så har det inte varit i Göteborg. Det här är visserligen ett EU-projekt begränsat i tid, men jag hoppas det inspirerar till nya projekt, säger Gunilla Fransson Bangura.