Aktiviteter för barn upp till tolv år. Hammarkullens parklek och fritidsverksamheten Minimix invigs med familjefest på torsdag 20 oktober. Sedan september finns pedagoger på plats alla vardagar och hålla i aktiviteter för barnen.

I Hammarparken finns bland annat lekplats, utegym, grillar, bollplaner och nu också parklek. Det innebär att det varje vardag mellan 9-12 och 13-16 finns pedagoger på plats som lånar ut redskap, finns till hands för besökare och anordnar aktiviteter för alla barn upp till nio år.

Populärt med bemannade lekplatser
Verksamheten är inhyst i den lilla röda stugan alldeles intill Hammarkulletorget och när parkleken stänger ordnar Minimix kvällsaktiviteter för barn tio-tolv år i samma lokal.

– De bemannade lekplatserna som redan finns har blivit mycket populära hos barnen och deras föräldrar. Vi hoppas naturligtvis att Hammarkullens parklek ska bli lika uppskattad och värdefull, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef vid park- och naturförvaltningen.

Sedan tidigare finns bemannade lekplatser på Plikta i Slottsskogen och i Positivparken i Frölunda, samt skejtanläggningen Actionparken. Under 2017 öppnar även en bemannad lekplats i Biskopsgården.

Mer meningsfull fritid
Hammarkullens parklek är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Angered och Bostadsbolaget.

– Det känns fantastiskt roligt att vi har fått till detta samarbete mellan våra verksamheter, för att tillsammans skapa möjligheter för en mer meningsfull fritid för barn och unga i Hammarkullen, säger Marianne Olsson, stadsdelsdirektör Angered.

Invigningen pågår klockan 17-18 i Hammarparken och bjuder bland annat på musikunderhållning med Behrang Miri och Kulturskolan Angered, mat och dryck, lekar och pyssel. Alla aktiviteter under invigningen är gratis.

7F6E.jpg