Idéfest på söndag. På söndag 19 augusti är alla Hammarkullebor inbjudna till idéfest i Hammarparken – startskottet för arbetet med att göra parken till en välbesökt offentlig mötesplats. Den nya Uteplatsen ska vara klar i maj nästa år.

– Det finns önskemål om att skapa en bättre uteplats som används av fler. På söndag börjar vi med att samla in Hammarkullebornas tankar och förslag om hur de vill att parken utformas, säger Viveka Nordh, utvecklingsledare på SDF Angered och aktivitetsledare för projektet som är en del av stadsutvecklingsprojektet Nordost, ett av Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling.

Förnyelse av parken
I dagsläget är Hammarparken, som ligger intill Folkets Hus vid Hammarkulletorget, ett grönområde som för det mesta är tyst och tomt. Intill en röd stuga finns gräsmatta, bergsknalle, några träd och en sliten lekplats – men få människor.

Nu ska lokala aktörer och boende gjuta nytt liv i området. De tankar och förslag som samlas in på idéfesten den 19 augusti går sedan vidare till två workshops den 28 augusti och 2 september.

Tar hjälp av sydafrikansk arkitekt
Efter återkoppling hålls en mer detaljerad workshop tillsammans med Carin Smuts, en sydafrikansk konstnär och arkitekt med lång erfarenhet av kollektiva designprocesser.
Inom SDF Angered, samverkanspart i Utveckling Nordost, har det länge funnits planer på att skapa en offentlig mötesplats i Hammarkullen.

– Från början skulle det sättas upp ett tält på torget. Men det var inte genomförbart och då dök Hammarparken upp som ett alternativ, säger Viveka Nordh.

Klart till nästa sommar
Efter höstens designarbete tar Park och natur över och genomför förändringarna. Arbetet ska vara klart i maj 2013. Två miljoner kronor är avsatta till projektet.

– Det räcker inte till att rusta upp hela parken, i första hand koncentrerar vi oss på att utforma en mötesplats, säger Viveka Nordh.