Ny rapport om fria kulturlivet. Var väljer kulturarbetare att arbeta? Och varför? En enkät till det fria kulturlivet har resulterat i en karta med 800 nålar som visar var Göteborgs kulturutövare har sina arbetsplatser. ”Det är viktig kunskap när vi planerar staden och vilka värden som ska tas hänsyn till”, säger Vanja Larberg, utvecklingsledare på kulturförvaltningen.

I de centrala delarna av Göteborg, från Älvsborgsbron i väster till Gamlestan och Kålltorp i öster, finns ett tydligt stråk av kulturverksamheter som följer äldre industri- och stadsbebyggelse. Det visar en ny rapport från kulturförvaltningen.

Rapporten bygger på en enkät som skickades ut 2020 till kulturutövare i det fria kulturlivet. De fick sätta en nål på en digital karta där deras arbetsplats är och svara på frågor om vad som påverkat deras val av lokal.

− Det visar sig att hyran är den enskilt viktigaste faktorn bakom deras val, följt av område. En rimlig hyresnivå är med andra ord avgörande för kulturlivets verksamheter, säger Vanja Larberg.

Kultur lockar kultur

Rapporten visar också att etablerade och betydelsefulla kulturverksamheter, som Musikens hus och Lagerhuset, fungerar som ”kulturella ankare” som drar till sig andra kulturaktörer inom samma område. Försvinner ankaret försvinner viktiga förutsättningar för kulturlivet.

− Det finns också skillnader mellan de olika kulturformerna. Du har till exempel litteraturfältet som är geografiskt spritt över hela Göteborg och där flera jobbar hemifrån eller på kaféer. Sedan har du det mer resurskrävande filmfältet som i huvudsak finns på Lindholmen och vid Järntorget, för det är där Gothenburg film studios samt Göteborg film festival håller till.

Tydligt verktyg

Vanja Larberg berättar att rapporten har gett ny kunskap. Det är faktaunderlag som behövs och redan har använts till Göteborg Stads nya översiktsplan för hur framtidens Göteborg ska formas.

− Det är viktigt att kulturlivet blir tydligt och synligt på en karta för att den ska kunna tas hänsyn till i planeringen. Rapporten belyser också kulturens viktiga roll i stadens utveckling.

Men det finns fortfarande en del kunskapsluckor. I vissa områden fick kulturförvaltningen inte in tillräckligt många svar.

− Det handlar om att vi inte riktigt nått ut där. Därför kommer vi fortsatta arbetet med att bygga upp kunskap, för att kunna få en så fullständig bild som möjligt från kulturskapare i hela Göteborg, säger Vanja Larberg.