320 unga göteborgare mellan 16 och 20 år vill sommarjobba som musiker, dansare eller skådespelare på stadens gator och torg. Den 7 maj lovar kulturförvaltningen att ha funderat färdigt och meddela namnen på de lyckliga som valts ut för de 70 platserna.

Det är en brokig, men kompetent, samling unga göteborgare som är med och slåss om de tre veckor långa sommarjobben i centrala Göteborg.

Tufft jobb att sålla

– Många har väldigt imponerande meriter, konstaterar Helen Liljedal som är projektledare för de kulturella sommarjobben.

Bland de 320 sökande återfinns 27 grupper medan de allra flesta valt att söka på egen hand. 150 akter erbjuder musik, 38 akter dans, och 29 vill ge göteborgarna och stadens turister teater i olika former.

Det blir ett tufft jobb för Helen Liljedal och hennes kollegor att vaska fram guldkornen bland ansökningarna.

Polistillstånd för 14 platser

– I slutfasen tar vi hjälp av våra konstnärliga coacher för att få den rätta mixen, säger hon.

Sommarjobbarna engageras för veckorna 26, 27 och 28 och kommer att turnera runt på ett antal platser i staden för att ge korta föreställningar om mellan tio och 30 minuter.

– Vi har sökt polistillstånd för 14 platser. Min tanke är att man ska kunna göra sin egen lilla kulturdag – börja vid Drottningtorget, kanske fortsätta via Brunnsparken och Harry Hjörnes plats, stanna till vid Bältespännarparken och runda av vid Götaplatsen.

Ska utvärderas i höst

Kulturarbetarna ska jobba mellan 10 och 17 och Helen Liljedal hoppas sommarens satsning ska få en fortsättning:

– Vi gör en utvärdering och rapport i höst, men det är lätt att se utvecklingsmöjligheter.

Fotnot:
Alla sökande kommer senast den 7 maj att få ett brev hemskickat med besked om vilka som valts ut till jobben.