Unga göteborgare är med och arrangerar. Pop och rock, tre diskjockeys och lokala artister. Men också de traditionella häxorna som tänder elden. Så blir årets firande av Valborgsmässoafton i Slottsskogen, när ungdomar från många stadsdelar är med och arrangerar.

Att Göteborgs Stad firar Valborg i Slottsskogen är en tradition sedan länge. Men i år står ett hundratal ungdomar bakom programmet och jobbar också med genomförandet.

En arrangörsgrupp på fem-sex ledarskapsungdomar har haft ett hundratal andra ungdomar i olika råd och nätverk till sin hjälp.

4846_3.jpg
Ungdomarna har fått stöd av fritidsenheterna i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné, projektet Trygg, vacker stad samt park- och naturförvaltningen.

Delaktighet och ansvar
En viktig orsak till nyordningen är att ungas möjligheter till delaktighet och inflytande är ett prioriterat mål i kommunen.

– Vi ville göra ungdomarna mer delaktiga och ge dem mer ansvar, inte serva med ett ”färdigt” valborgsfirande. De har arbetat mycket och bestämt en stor del av programmet. , säger Helene Melin, enhetschef på fritid i Askim-Frölunda-Högsbo.

– Så i år blir det inget ”vuxenprogram” i Slottsskogen, med körer och lotterier. Men traditionen med häxorna är kvar och självklart är alla välkomna. Firandet är ju till för alla, säger Helene Melin.

Många ungdomar är med och fixar med scenen framför Björngårdsvillan, ordnar ljud och ljus eller är med och uppträder på scenen, under punkten Göteborgs unga talanger, som startar kl 17. Hela programmet finns här nedanför!

”Första året vi gör så här”
Flera ungdomar kommer från satsningen 1200 kvadrat vid Frölunda Torg, där man kan lära sig att jobba med ljud, ljus och musik.

– Det här är ju första året vi gör så här, så vi har proffs som back-up också, säger Helene Melin.

Efter Valborg ska varje stadsdel utvärdera de aktiviteter man bidragit med. Därefter görs en gemensam utvärdering utifrån en rad aspekter, till exempel könsfördelning, åldersspridning och nedskräpning.

En avstämning görs också med fältpersonal och polis om ordningsläget.