Årets HBT-festival satsar på att förändra attityder och tar plats i det offentliga rummet. Med tio tält på Götaplatsen, regnbågsflaggor längs hela Avenyn och närmare 300 programpunkter säger staden ett rungande välkommen till alla – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. För första gången blir det också en regnbågsparad i Göteborg.

Stadsdirektören Åke Jacobsson är en av dem som ska gå i Göteborgs första regnbågsparad – regnbågspromenaden – som under festivalens sista dag går från Operan till Götaplatsen. Paraden är en historisk händelse och det blir också en manifestation från stadens sida.

Unikt samarbete mellan kulturinstitutionerna
– Det är viktigt att visa att Göteborg är en öppen stad som välkomnar alla. Jag uppmanar så många som möjligt inom Göteborgs Stad att gå med, vi kommer ha en egen banderoll i paraden och även ett eget tält på Götaplatsen, säger Åke Jacobsson.

Det är fjärde året i rad som HBT-festivalen arrangeras. Årets festival, som pågår mellan 12 och 16 maj, är större än någonsin. Antalet programpunkter har växt från 100 förra året till närmare 300. En av nyheterna är HBT-universitetet på Artisten där en lång rad debatter och seminarier arrangeras.

– Det unika är att alla kulturinstitutioner i staden samarbetar kring hbt-frågan, säger Åke Jacobsson.

200 chefer har fått hbt-utbildning
För några år sedan genomförde Göteborgs stad en undersökning om hur det är att leva som hbt-person i Göteborg. Det resulterade i två rapporter som ligger till grund för utbildningsinsatser bland medarbetarna.

Bland annat har 200 chefer inom det sociala området utbildats i hbt-frågor. Under hösten ska samtliga chefer inom skolan få samma utbildning.

– Det här är ett arbete kring värderingar som måste pågå hela tiden. Insikt om hbt-frågor är viktigt för att säkerställa verksamheternas kvalitet och service gentemot medborgarna. Men det handlar också om att skapa en arbetsmiljö där man står upp för allas lika värde och rättigheter, säger Agneta Starfelt på stadskansliets enhet Jämställdhet och mångfald.

Medvetet sätt att ta plats
Att Göteborgs Stad också väljer att visa sitt engagemang utåt genom att medverka och synas på festivalen är en viktig symbolhandling, enligt Tasso Stafilidis, verksamhetschef för HBT-festivalen.

– Det betyder oerhört mycket att staden tar ställning för att alla ska ha lika rättigheter och värde – för det är det som den här festivalen handlar om, säger han.

Massor av regnbågsflaggor på stadens flaggstänger och en färgstark parad är ett medvetet sätt att ta plats i det offentliga rummet.

– Målet är att förändra attityder. Och för att göra det måste vi synas. Från och med onsdag är Västtrafik också med. Då blir det regnbågsflaggor på alla spårvagnar, säger Tasso Stafilidis.

Fotnot:
HBT-Festivalen grundades 2007 av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Pustervik, Röhsska museet, och Världskulturmuseet.