Författarsamtal och filmvisning. Hur vill hbtqi-personer i Göteborg bo och ha för omsorg när de blir äldre? Det är något som äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen hoppas få svar på under West pride. Förvaltningen arrangerar även filmvisning och författarbesök.

Den 17 juni finns äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stads monter på Pride park. Även äldre är hbtqi-personer och har behov av omsorg. Frågan om särskilt boende för äldre hbtqi-personer i Göteborg har utretts på uppdrag av kommunfullmäktige, beslut är dock inte fattat än.

– De kanske inte tar del av äldreomsorg i samma grad som andra eftersom de är rädda för hur de ska bli bemötta. De vill bli bemötta med respekt och bli sedda för den de är. Det är något vi ska prata mycket med besökarna om och jag ska berätta om ärendet på HBT-seniorernas café i Pride park, säger Katrin Ceesay, utvecklingsledare, mänskliga rättigheter, äldre samt- vård och omsorgsförvaltningen.

Arne Nilsson

Arne Nilsson har ett författarsamtal på mötesplatsen Verket den 17 juni. Foto: Eva Wistemar

Ett historiskt perspektiv

Det blir även ett författarsamtal med Arne Nilsson på mötesplatsen Verket den 17 juni. Han har i sin bok beskrivit hur det var att växa upp och leva som homosexuell när folkhemmet byggdes.

– Det ger ett historiskt perspektiv och det gör också filmen som vi ska visa på Blå stället den 13 juni. När många av dagens äldre var unga var det både förbjudet och inte accepterat att vara homosexuell. Fram till 1944 var homosexualitet ett brott i Sverige och först 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet från listan över sjukdomar, säger Katrin Ceesay.

Mer fokus på hbtqi

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen startade 2021 och det är första gången förvaltningen är med på West Pride.

– Tanken är att vi ska ha ännu mer fokus och jobba med de här frågorna på ett mer samlat sätt än vi kunnat göra tidigare. Göteborgs Stad har fått statsbidrag för att öka kunskapen om hbtqi i verksamheterna. Vi planerar för att personal på mötesplatser ska få en eller två riktade utbildningar, säger Katrin Ceesay.