Lagom till Kulturnatta ger stadsbyggnadskontoret ut en kulturhistorisk skrift om Heden och Avenyn. Det är byggnadsantikvarie Maria Lundgren och arkitekt Gudrun Lönnroth som arbetat med skriften.

– Förhoppningsvis ska man bli lite klokare av att läsa den och meningen är att den ska användas när man planerar de här områdena, säger Maria Lundgren.

Målgruppen är både stadsplanerare och människor som är intresserade av Göteborg. Trots att Heden och Avenyn är centrala platser i Göteborg har det inte tidigare givits ut någon liknande skrift. Totalt är den på 130 sidor och har generöst med bilder.

Tar sin början i 1600-talet

– Vi har letat på flera muséer och från Flyghistoriska föreningen har vi fått flygbilder, säger hon.

Skriften är både en kronologisk och geografisk betraktelse som tar sin början på 1600-talet. Avenyn blev inte till förrän efter 1866 års stadsplanetävling. Heden har en längre historia som exercisfält för militären och som betesmark för traktens boskap.

Fotnot:
Skriften säljs för självkostnadspriset 100 kronor under Kulturnatta och lördag 11 oktober i Stadsbyggnadskontorets station utanför systembolaget på Avenyn. Från måndag säljs den i Traktörens reception, Köpmansgatan 20.