Beslut från länsstyrelsen skyddar kulturarv. Nu har även Stadsteatern, Konserthuset och Konsthallen förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen. Det innebär att hela Götaplatsen nu är skyddat enligt särskilda regler.

Tidigare i år blev Göteborgs konstmuseum och delar av Götaplatsen byggnadsminne. Nu när länsstyrelsen beslutat att även Stadsteatern, Konserthuset och Konsthallen är byggnadsminne innebär det att hela platsen är skyddad att bevaras inför framtiden.

69A6.jpg
– Det är jätteroligt för oss på Higab att ha ansvar för de speciella husen som gör Göteborg till Göteborg. Götaplatsen är en väldigt speciell plats där varje byggnad har sin speciella karaktär, men ändå hänger ihop som en helhet, säger Boel Melin, byggnadsarkivarie och projektledare inom byggnadsvård på Higab.

Byggnader och platser kan skyddas som byggnadsminnen om de anses viktiga att bevara av kulturhistoriska skäl. Staten kan besluta om detta, men också länsstyrelsen.

Särpräglad arkitektur
I Länsstyrelsens motivering för Stadsteatern står det bland annat ”byggnadens stilinslag med art deco är karaktäristiskt för byggnaden och är en av få representanter för denna stil i Göteborg”. Konserthuset ”är en del av Götaplatsens särpräglade arkitektoniska utformning och samspelar med de övriga kulturbyggnader som skapar platsens särskilda karaktär”.

Om Konsthallen skriver länsstyrelsen att ”byggnaden är mycket tidstypisk med sina klassicistiska stildrag och har höga arkitektoniska och konstnärliga värden såväl invändigt som utvändigt”.

– De här byggnaderna uppfördes under en tid när man hade höga ambitioner när det gällde både materialval och gestaltning och de har alla mycket höga kulturhistoriska värden och är därför viktiga att bevara inför framtiden, säger Boel Melin.

Fin- och arbetarkultur
Stadsteatern och Konserthuset byggdes ungefär samtidigt, 1934–35, men av olika arkitekter Stadsteatern ritades av Carl Bergsten och är en unik blandning av art deco, 20-tals klassicism och modernism. Teatern skulle vara motvikt till stadens privata teatrar och här skulle högre stånd och finkultur möta folkbildning och arbetarkultur.

Arkitekten bakom konserthuset heter Nils Einar Eriksson och huset är byggt i funkisstil och har bland annat fasad i ljus marmor. Akustiken i konsertsalen håller än i dag världsklass.

Konsthallen byggdes cirka tio år tidigare efter ritningar av Sigrid Ericson och Arvid Bjerke, som också ritade Konstmuseet. Båda dessa byggnader ingick i jubileumsutställningen 1923.

– Att Götaplatsen med dess byggnader är viktiga och speciella för göteborgarna än i dag gör byggnadsminnesförklaringen extra rolig. Det här är en unik plats med unika byggnader som alla får ta del av. Jag tror att alla i Göteborg har något minne från den här platsen, säger Boel Melin.

69EE.jpg

I och med länsstyrelsens beslut är hela Götaplatsen byggnadsminnesförklarad och ska bevaras för framtiden.