Landskapsarkitekten Helena Bjarnegård har utsetts till ny stadsträdgårdsmästare vid park- och naturförvaltningen. Göteborg får därmed sin första kvinnliga stadsträdgårdsmästare.

Helena Bjarnegård är 39 år och utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna och Alnarp och kommer närmast från White arkitekter.

Där har hon de senaste tio åren jobbat med stadsplanering, gestaltning och projektering av parker, bostadsgårdar, skolor och torg. Ett av de projekt hon är mest stolt över är lekträdgården Mariebergsskogen i Karlsstad

Helena Bjarnegård tillträder sin nya tjänst i början av maj.