Samarbete för ett mer jämlikt Göteborg. Ett gemensamt sommarläger förra året blev en väckarklocka att stadsdelarna Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda borde samarbeta mer när det gäller aktiviteter och föreningsliv. Nu satsar stadsdelarna på tre gemensamma projekt.

– Vi tror att det kan bidra till ett mer jämlikt Göteborg, säger Niklas Sjöström, föreningskonsulent i Örgryte-Härlanda.

Stadsdelarna Örgryte-Härlanda och Öster är grannar, men befolkningen i respektive stadsdel är olika utifrån bakgrund och utbildning. Nu vill föreningskonsulenterna Niklas Sjöström i Örgryte-Härlanda och Leif Palmqvist och Yoonis Hassan i Östra Göteborg sudda ut gränserna lite mer.

– Det är dumt att vi jobbar så stängt mellan stadsdelarna när vi ligger så nära varandra. Om vi gör området större blir möjligheterna fler och det blir enklare att träffa nya människor, säger Niklas Sjöström.

Ett sommarläger i Bohus förra sommaren, där barn från båda stadsdelarna deltog, fick mycket positiv respons och väckte nya idéer.

– Vi fick mail från många föräldrar efteråt som tackade för att deras barn fått nya kompisar som man annars inte hade fått möta. Vi insåg att detta är något vi måste fortsätta jobba med.

Barnen ska mötas
Ett av projekten föreningskonsulenterna vill satsa på framöver är Helgidrotten, som redan finns i Bergsjön och lockar flera hundra barn och ungdomar. Nu vill man starta konceptet – som drivs tillsammans med föreningarna – i Örgryte-Härlanda och dessutom göra det till en gemensam grej.

– Vi vill att barnen besöker Helgidrotten även i den andra stadsdelen. Vi vill se stadsdelarna som en helhet i ett förenings- och ungdomsperspektiv. Det kan även handla om samarbeten mellan klubbar för att få igång sporter som inte finns i båda stadsdelarna. Allt sker i samarbete med föreningarna.

Projekt nummer två handlar om att starta skolidrottsföreningar på skolor i båda stadsdelarna och utveckla samarbeten mellan skolorna.

– Vi såg i vår fritidsenkät att eleverna vill göra fler saker. Samverkan kan föra med sig gemensamma skidresor eller idrottsdagar, säger Niklas Sjöström.

Gemensam föreningspool
Projekten rör inte bara barn, ungdomar och idrott. Den tredje satsningen handlar om att bygga upp en gemensam föreningspool främst för administrativa sysslor för föreningar i de båda stadsdelarna.

– Det kan var allt från scoutföreningar till pensionärsföreningar där poolen kan vara med och stötta när det till exempel gäller att skicka in papper eller deklarera.

Under 2018 kommer stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda att söka pengar för att kunna jobba tillsammans med projekten.

Inför sommaren arbetar stadsdelarna med ett gemensamt sommarlovsprogram. Programmet kommer att skickas ut till alla skolelever för att så många som möjligt ska nås. Även i år blir det ett sommarläger med plats för 50 barn.