Grannarna till Gamla Ullevi har drabbats av vibrationer i samband med ett par matcher. Det bekräftar de preliminära resultaten av mätningarna som Higabgruppen gjort. Där ska man nu detaljstudera mätresultaten för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska problemen.

– Mätningarna bekräftar det vi misstänkte, nämligen att de som bor i närheten av fotbollsarenan påverkats och känner vibrationer under vissa tidpunkter och under vissa matcher, säger Jan-Åke Johansson, projektledare för bygget av Gamla Ullevi.

”Byggd för att klara segerrusig publik”

Han vidhåller att Gamla Ullevi är en säker arena, både för publiken och för dem som bor i husen intill:

– Den är byggd för att klara en jublande och segerrusig publik.

Det är Göteborgs speciella markförhållanden med djup lera som anses vara en bidragande orsak till att vibrationerna uppstår. Tidigare har det till exempel konstaterats att musikevenemang i Trädgårdsföreningen har gett vibrationer som känts av i Katolska kyrkan.