Göteborgsfrossa. Hör om byggnader som vittnar om stadens historia, kända brottsfall som utspelats i Göteborg och få tips på vilda äventyr i naturen nära staden. På Göteborgsbokens dag går det att ta del av 20 kortföredrag om staden då och nu. Henrik Ogstedt, byggnadsantikvarie, tar besökarna med på en tur till fem kända hus med historia.

Higab är en av de 18 utställare som medverkar under Göteborgbokens dag på Landsarkivet lördagen 16 april. Under rubriken Husen som bygger Göteborgs historia föreläser Henrik Ogstedt, projektledare för byggnadsvård, utifrån en bok med samma namn.

– Jag kommer prata lite kort om Higab och vårt arbete med att bevara och utveckla kulturbyggnader. Sedan berättar jag om fem av de 26 byggnadsminnen som finns med i boken.

Ett av nedslagen blir landmärket Feskekôrka.

– All fisk landades i Rosenlund på 1800-talet och det var det enda stället i staden där det var tillåtet att sälja fisk. För att skapa en inomhusfiskmarknad byggdes Feskekôrka, som stod klar 1874. Men den växte man snart ur, och i början av 1900-talet började Fiskhamnen i Majorna byggas.

Göteborg ur många vinklar
Göteborgsbokens dag anordnas av Landsarkivet tillsammans med Göteborgs hembygdsförbund. Mellan 10 och 17 kan den som är intresserad av staden och dess historia verkligen få sitt lystmäte, helt gratis.

Under dagen kan man bläddra i böcker om Göteborg, prata med utställarna och lyssna till korta föredrag av 20 olika föreläsare. Alla berättar om frågor relaterade till Göteborg, men ur helt olika perspektiv.

Göteborgska fotbollsderbyn, stadsdelen Hagas historia och möjligheter till vildmarksäventyr i stadsnära natur är bara några av de ämnen som berörs.

– Vi har strävat efter att få så stor bredd som möjligt, säger Karl-Magnus Johansson, arkivarie på Landsarkivet.

Inspiration till att gräva själv
Syftet med dagen är att samla ihop och visa upp det som finns skrivet om staden vi bor i. Men också att inspirera till att själv ta reda på mer, och kanske skriva sin egen göteborgshistoria med hjälp av Landsarkivets guldgruva.

– Det är nog många som inte känner till det, men vem som helst kan komma hit för att leta i våra arkiv. Vi har allt möjligt – domböcker från 1600-talet, tullhandlingar, uppgifter om forna tiders brandkårer, stadsmusikanter och mycket mera, säger Karl-Magnus Johansson.