I juni nästa år ska en ny verksamhet flytta in på Storan. Men vad det blir och hur den anrika kulturfastigheten ska användas är fortfarande en öppen fråga. Fastighetsägaren Higab har precis påbörjat processen med att hitta en ny aktör. Ledorden är kultur och långsiktighet – gärna för barn och ungdomar.

Siste september flyttade den senaste hyresgästen, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, SAMI, ut ur byggnaden. Nu kör arbetet med att hitta en ny aktör i gång på allvar. Higabgruppen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda vilka verksamheter som är lämpliga att bedriva på Stora teatern.

Bjuder in till bred diskussion

– Det ska bli en ordentlig process. Här ska det inte chansas, vi ska hitta något som är bra både för stan, göteborgarna och hela Göteborgsregionen. Det är en fantastisk kulturscen som måste bevaras och användas, säger Göran Sylvesten, Higabgruppens vd.

Ambitionen är att processen ska vara så öppen som möjligt och man bjuder in till en bred diskussion. En stor del av hösten ägnas åt att samla in förslag från både allmänhet och intressenter. Diskussionerna ska så småningom utmynna i en workshop i slutet av november.

Ska starta i juni

– I den workshopen ska både ledande politiker, representanter från kulturlivet och näringslivet delta. Först därefter tar vi fram ett förfrågningsunderlag för att samla in konkreta förslag, säger Göran Sylvesten.

Under senvintern utvärderas alla inkomna förslag och i april görs en återkoppling till kommunstyrelsen. Higabgruppen räknar med att kunna skriva avtal med den nya hyresgästen i maj.

– Tanken är att den nya verksamheten ska starta i juni, säger Göran Sylvesten.

Både privata och offentliga aktörer kan bli aktuella

Ett grundkrav är att den nya aktören anpassar verksamheten efter lokalerna. Storan, som invigdes 1859, är en värdefull kulturfastighet som väcker känslor och engagemang hos göteborgarna. Men enligt Göran Sylvesten kan både privata och offentliga aktörer komma ifråga.

– Det viktiga är att det finns en långsiktighet och att det handlar om någon form av kulturinriktning. I uppdraget från kommunstyrelsen ingår också att titta särskilt på kultur som vänder sig till barn och ungdomar, säger han.

AD0_3.jpg

Så här såg Storan ut på ett vykort från början av 30-talet.