Stora teaterns hyresvärd Higab har fått i uppdrag att undersöka vilken typ av verksamhet som passar bäst i lokalen. Inte minst ska möjligheterna för ett eventuellt framtida Ungdomens hus också utredas. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Sedan Higab sade upp avtalet med Storans förra hyresgäst Sami, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, har den anrika teaterns framtid varit oklar. Higab har nu fått i uppdrag att utreda hur lokalerna bäst kan användas i framtiden.

Ungdomens hus ett av flera förslag

Utredningen ska dels ta hänsyn till Storans unika arkitektur, dels särskilt belysa vilka typer av barn- och ungdomsverksamhet som kan bedrivas i lokalerna. Den tidigare presenterade idén att göra Storan till ett Ungdomens hus ska ingå som ett av flera förslag.