Modellflygplan, schack, varpa, curling och odlingslotter… Det finns föreningar för de flesta intressen på Hisingen. Nu har alla föreningar i Backa, Biskopsgården, Kärra-Rödbo, Lundby, Torslanda och Tuve-Säve samlats på en gemensam webbplats.

Tanken är att förenkla för Hisingsborna som nu slipper söka på sex olika webbplatser.

– Stadsdelarna på Hisingen har länge jobbat ihop inom både fritids- och föreningsverksamheten. Vi ville göra något gemensamt på Hisingen, säger Lars Kindblom, enhetschef för fritid/kultur i Tuve-Säve, som varit med och arbetat fram den gemensamma webbplatsen.

Lättare att hitta

– Man kan bo i en stadsdel och vara aktiv i en förening i grannstadsdelen så nu blir det lätt att se vad vad som finns på hela Hisingen och i den egna stadsdelen.

På den nya gemensamma webbplatsen finns en sökfunktion, och de drygt femhundra föreningarna är listade både alfabetiskt och efter kategorier som till exempel ”boende”, ”idrott”, ”kultur” eller ”pensionär”.

Där finns också tips och information om vilka bidrag en Hisingsförening kan söka och hur man bär sig åt för att starta en ny förening.