Paintball, fotboll och fest. Om du hade 100 000 kronor – vad skulle du göra då? Frågan gäller höstlovsaktiviteter för unga på Hisingen och deras svar är paintball, fotboll och fest. Omröstningen är Lundbys första medborgarbudget.

– Vi har fått in drygt 500 röster och vi är glada över det resultatet, säger Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare för medborgardialogen i Lundby.

Redan i våras fick ungdomar på Hisingen lämna in idéer på höstlovsaktiviteter och den 16 augusti öppnade omröstningen på tolv olika förslag.

Fokus på stadsutveckling nästa gång
Syftet med medborgarbudgeten är att ge invånarna ökat inflytande i hur kommunen använder sina resurser. Medborgarbudgeten är riktad till alla i åldern 16–25 år och som bor eller brukar vara på Hisingen.

Totalt kom det in 541 röster och ungefär lika många röster från alla tre Hisingsstadsdelarna. En stor majoritet av de som har röstat är i åldern 16–19 år.

Även de närmsta två åren kommer Lundby ha en medborgarbudget.

– Nästa års budget kommer att ha fokus på stadsutveckling. Då kommer fler åldersgrupper att kunna delta, men ungdomar kommer alltid vara en viktig grupp att involvera och få delaktiga.

Alla tre ska genomföras
Vilken aktivitet fick då allra flest röster? Så här såg rangordningen ut: På första plats kom paintball, tvåa kom fotbollsturnering och trea blev världens fest.

– Vi räknar med att kunna genomföra alla tre förslagen inom ramen för budgeten, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Medborgarbudgeten har genomförts tillsammans med Ungdomssatsningen Hisingen och deras Hisingsambassadörer.