Arkivens dag bjuder på lördagsnöje för historiskt intresserade göteborgare. Den 8 november håller Region- och Stadsarkivet öppet för allmänheten. Orsaken till detta är årets efterlängtade evenemang: Arkivens dag.

Detta tillfälle ger alla historiskt intresserade människor runt om i landet en unik möjlighet att se åtminstone en bråkdel av det fantastiska kulturarv som förvaras i våra arkiv.

Idrottsföreningars handlingar

Årets tema är idrott, kropp och hälsa, vilket föranleder Region- och Stadsarkivet att visa en spännande utställning.

Det visas bland annat handlingar från lokala idrottsföreningar, Folkhälsosekretariatet, ritningar över idrottsanläggningar, samt handlingar från Barnsjukhuset i Göteborg.

Kavalkad av Göteborgsfilmer

Förutom de ovan nämnda utställningarna bjuder även arkivet på en kavalkad av gamla Göteborgsfilmer, samt två föreläsningar med varierande tema.

Filmvisningarna börjar klockan 11.00 och beräknas pågå till cirka 13.45.

Dödar myter om ÖIS och IFK

Den första föreläsningen börjar 14.00 och hålls av Lennart K Persson, professor vid historiska institutionen, Göteborgs universitet.

Temat för dagen är ”Borgarförening och arbetarförening. Verklighet eller myt? Matriklarnas bild av ÖIS och IFK fram till Allsvenskans start 1924”.

Kanske tar han på allvar död på våra fördomar om våra två mest välkända idrottsföreningar i Göteborg?

Kvinnosjukvård för 200 år sedan

En timme senare, kl. 15.00, föreläser arkivlektor Beata Losman om kvinnosjukvård i slutet på 1700-talet.

Dagens ämne belyser tiden för det första Sahlgrenska sjukhuset 1782 från vilket arkivet har handlingar bevarade.

Guidade visningar

Sist men inte minst är det värt att nämna att man under dagen också ger sina besökare en möjlighet att se hur ett arkiv ser ut och fungerar.

Under hela dagen hålls med jämna mellanrum guidade rundvandringar i huset. Dessutom kommer Regionarkivets alldeles egen papperskonservator Inger Ligmajer berätta om sitt intressanta arbete i sin ateljé. Detta sker mellan klockan fyra och fem.

Övriga arkiv i Göteborg som har öppet hus på lördag:

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Vallgatan 22, öppet klockan 11.00-13.00

Göteborgs Stadsmuseums arkiv
Norra Hamngatan 12, öppet klockan 10.00-16.00.
Museet inviger också sin utställning om Jubileumsutställningen 1923

Landsarkivet i Göteborg
Geijersgatan , öppet klockan 9.00-15.00. Visningar klockan 10.00, 11.00, 12.00, 13.00