Stråk för vila och möten. Vid det som en gång var en fästningsbastion vid Kungstorget håller en mötesplats att ta form. En fästningspromenad ska binda ihop Göteborgs historiska platser och göteborgarna bjuds in att hjälpa till.

Göteborg ska återigen bli en fästningsstad. Men inte som när det begav sig 1795. Då var fästningen runt Göteborgs stadskärna en av de starkaste i norra Europa. Nu ska dess rester lyftas fram och bindas ihop.

Viktiga historiska platser och byggnadsverk ska markeras med informationsskyltar, markbeläggning, stämningsskapande belysning och utvalda möbler. Platserna ska sedan knytas ihop till en fästningspromenad.

Historiska fotspår mitt ibland oss
– Vi vill berätta om vår stads historiska fotspår som finns mitt ibland oss varje dag. Samtidigt vill vi skapa ett stråk för möte, avkoppling och vila. Det handlar både om att göra stadens historia tillgänglig för fler och att använda dess kännetecken på ett bra sätt, säger Sandra Trzil, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Promenaden kommer att gå utmed gatustrukturen från den ursprungliga stadsplanen, kanalerna, vallgraven, bastionsresterna och skansarna Lejonet och Kronan.

Ett resultat av att staden förändras
Initiativet till att lyfta fram den gamla befästningen är sprunget ur den omfattande stadsutveckling som pågår i Göteborg just nu och de närmsta åren. Många byggnadsprojekt påverkar gamla fornlämningar – och till och med förstör dem.

– Då ville vi ta tillfället i akt att också bevara, skydda och lyfta fram några av de fornlämningar som kommer fram i ljuset vid projekten. Det är extra viktigt för en stad som genomgår stora förändringar att samtidigt värna om sin historia.

Fästingstaden Göteborg är i sin linda och Sandra Trzil uppmanar göteborgarna att dela med sig av sina tankar och åsikter. Vid en gammal bastionsspets vid Kungstorget har man format ett förslag på hur den historiska platsen, som sedan kommer bli en del av fästningspromenaden, kan visas upp. Det har blivit en typ av mötesplats med hjälp av skyltar, specialutformade bänkar utmed kajen och en illustration av muren som omgav staden.

Kom förbi och tyck till
– Vi står där den 14–16 september. Kom gärna förbi och tala om vad du tycker och tänker om gestaltningen av platsen och hur du tycker vi på bästa sätt kan berätta om fästningsstaden.

Fästingstaden Göteborg är en samverkan mellan Trygg, vacker stad, förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt Trafikverket.

149C.jpg

51CE.jpg

Kungsporten sedd från utsidan.