Så här ser en checkpoint ut i Hittaut. 50 stycken kommer att finnas i centrala Göteborg från 9 april. Foto: Jessica Wassberg

Friskvård för alla. 9 april kommer orienteringsaktiviteten Hittaut till de centrala delarna av Göteborg. Det är tolfte året Hittaut arrangeras i Göteborg, men bara andra året det finns checkpoints mitt i stan. Turistbyrån är ett av ställena där du kan hämta din papperskarta.

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta – på papper eller i en app – ska hitta checkpoints i fyra olika svårighetsgrader. De är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Tanken är att allmänheten ska ta med kartan på promenaden, cykelturen eller löprundan och upptäcka nya platser.

Förra året togs initiativ till en Hittau-karta i området runt Avenyn. I år när Hittaut återvänder till city utökas området till att även omfatta innerstaden. Totalt blir det 50 stationer – så kallade checkpoints – för göteborgare och besökare att hitta.

– Testet förra året gav mersmak. I år finns Hittaut även under en längre period. Förra året låg kartan ute i en månad, nu går det att ta del av aktiviteten ända fram till 4 september, säger Lovisa Larsson Allansson, utvecklingsledare folkhälsa, socialförvaltningen Centrum.

Finns en tanke bakom placeringarna

Checkpoints är utsatta på många olika ställen, till exempel gatumiljöer och parker. Lovisa Larsson Allansson berättar att det finns en tanke bakom flera av placeringarna.

– Vi vill att man ska upptäcka nya platser i staden, som inte är så välbesökta. Burgårdsparken är ett sådant exempel.

Samla checkpoints och vinn

Det är inte nödvändigt att registrera sig i appen för att delta i Hittaut. Men under påsken, vecka 15 och 16 går det att vinna priser genom varje registrerad checkpoint. Det är Innerstaden Göteborgs och Avenyföreningens verksamheter som bidrar med priser och dessa lottas ut 24 april.

Vid varje checkpoint finns en kod som registreras i appen. Papperskartan finns att hämta på Turistbyrån vid Kungsportsplatsen, Stadsbibioteket och Stadsbiblioteket 300m2. Kartan finns också digitalt och i appen Hittaut.

Hittut Göteborg – Innerstaden och Avenyn med omnejd har möjliggjorts genom samverkan med Hittaut Göteborg, Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg och Avenyföreningen.