Hjällbo ska få en näridrottsplats vid Bergsgårdsskolan, troligen med byggstart i början av nästa år. Men hur ska den se ut? Nu startar idéarbetet bland ungdomar, föräldrar och föreningar i området.

– Alla inblandade är överens om att det ska bli av, frågan är hur den ska utformas, säger Kenneth Nilsson, projektledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Här finns jättegoda förutsättningar för ett bra projekt eftersom det finns många föreningar och engagerade människor som vill vara med och påverka. Numera bygger vi inte till exempel en bouleplan om det inte finns intresse för boule i området, då blir den ändå inte använd, säger Kenneth Nilsson.

Initiativ från boende

Initiativet till näridrottsplatsen i Hjällbo kommer från ungdomar och boende i området. Därför är det naturligt att de får vara med och tycka till om hur den ska se ut och vad man ska kunna göra där.

-Jag har kallat till ett möte i början av april med hyresgästföreningen och en av rektorerna för Bergsgårdsskolan, då ska vi planera hur vi ska gå vidare för att få synpunkter från både ungdomar och vuxna, säger Gunilla Eriksson, chef för hyresgästservice på Hjällbobostaden.

Öppen för alla

Bergsgårdsskolans IF är en av flera föreningar som ska söka pengar till bygget från Västsvenska Idrottsförbundet.

– Men det här ska inte vara en idrottsplats som är knuten till idrottsklubbarna och som kan bokas av dem, utan den ska vara öppen för alla, säger Gunilla Eriksson.

Så nu får alla intresserade säga sitt under året, via till exempel skolans elevråd, hyresgästföreningen och föreningar. Sedan blir det byggstart våren 2010.

Kostar 1,5 miljoner

– Nästa år pågår ett EU-projekt i Hjällbo och vi hoppas kunna få lite ekonomisk hjälp den vägen, säger Kenneth Nilsson.

Näridrottsplatsen ska anläggas nära Bergsgårdsskolan, där det idag ligger en gammal parklek. Ett hus som parkleken använde för uthyrning av redskap kan också komma att hållas öppet på frivillig basis, för grillkvällar eller för att låna ut idrottsredskap.

Ungefär 1,5 miljon kronor kommer idrottsplatsen att kosta och det finns nu en grundplåt framme från bland andra Park- och natur- samt Idrott- och föreningsförvaltningen.

Sarg för basket och volleyboll

En stor elvamannaplan för fotboll kan det dock inte bli.

– Nej, det får inte plats. Som ett förslag har vi skissat en konstgräsyta, max 20 gånger 40 meter, och en ”bollbinge” med sarg för basket och volleyboll, de blir jättepopulära överallt där vi sätter upp dem, säger Kenneth Nilsson.

– Men till slut är det folk i området som ska bestämma, inom rimliga gränser. Då känner alla större ansvar och trivsel och då blir det också mindre skadegörelse.

Göteborgs femte näridrottsplats invigs i Gårdsten
[2008-04-15]
Tre näridrottsplatser klara för invigning – fyra till är på gång [2006-09-08]