Bokklubb på Stadsbiblioteket. Högläsningsklubben Boka på Göteborgs stadsbibliotek vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år som läser högt tillsammans på lättläst svenska. Böckerna blir ett sätt att ta till sig både språket och det svenska samhället på ett inkluderande och engagerande sätt. Den 16 maj är sista träffen för terminen – ingen föranmälan krävs.

Klubben är öppen för alla och träffas en gång i månaden under vår- och höstterminerna. Deltagarna läser själva ur olika ungdomsböcker på lättläst svenska och högläsningen är både inriktat mot lästräning och mot att få ett större och mer utvecklat ordförråd på svenska.

”Som ett språkcafé för unga”
– Boka är som ett Språkcafé med bok för unga. Vi vill nå ungdomar som antingen håller på att lära sig svenska och behöver träna på språket eller ungdomar som helt enkelt behöver träna mer på att läsa, säger Christina Roos, mediepedagog på ungdomsavdelningen Dynamo.

Klubben träffas en timme per gång och läser då ett kapitel i taget högt för varandra. När kapitlet är klart går man gemensamt igenom om det var några krångliga ord som behöver förklaras. Berättelsen kan också leda till att ungdomarna berättar egna historier ur sina egna liv.

Mycket kärlek
Vilka titlar som läses väljs tillsammans med deltagarna, som gärna vill läsa om kärlek. Bibliotekarie Ander Olsson tycker dock att det finns för få lättlästa böcker som handlar om kärlek, i stället handlar många titlar om utanförskap om kriminalitet.

– Vi försöker välja böcker som kan relatera till de som kommer hit. De flesta är nya svenskar, nyanlända ungdomar. De vill inte läsa texter om hur lätt det är att hamna i kriminalitet. De vill helst läsa om kärlek.

Hittills har gruppen träffats en gång i månaden, men till hösten finns planer på att träffas oftare och att byta namn till Språkcafé med bok.