”Ta gärna cykeln". Den senaste veckans varma väder har fått göteborgarna att söka sig till stadens badplatser – med en besvärlig parkeringssituation som följd. ”Vi vill betona att man endast får parkera på anvisade platser. Det handlar om liv och död”, säger Amir Torkalinaghipoor, avdelningschef på Göteborgs Stads Parkering.

Sommarvärmen den gångna helgen utsatte Göteborgs badplatser för stort tryck och många valde att ta sig dit med bil.

– Vi fick information om att bilar stod på hustomter, att bilar stängde in andra bilar och att vissa parkerade där det finns ett parkeringsförbud. Polisen var på en av badplatserna för att forsla bort bilar eftersom de stod så illa till att andra inte kunde ta sig ut, säger Amir Torkalinaghipoor.

Ofta kaosartat tidigt på sommaren

Amir Torkalinaghipoor.

Den allvarligaste situationen blir när folk parkerar sina bilar där det finns ett parkeringsförbud, vilket kan leda till att räddningstjänst eller polis inte kan ta sig fram.

– Trafiksäkerheten får inte förbises, det är a och o. Nästa gång kan det vara ditt eget liv som är i fara.

Amir Torkalinaghipoor lyfter fram att det vanligtvis kan vara lite kaosartat på badplatsernas parkeringar tidigt på sommaren. När den första hettan kommer tar många det säkra kortet och sticker iväg till ett ställe man känner till.

– Längre in i sommaren verkar det som att folk hittar och söker sig till mer specifika ställen.

Vanligtvis brukar Göteborgs Stads Parkering kunna uppmuntra göteborgarna att välja kollektivtrafik framför bilen. På grund av covid-19 och smittspridningsrisken är det inte läge att göra det i år.

– I stället vill vi rekommendera att ta cykeln eller att gå när det är möjligt.

Fler parkeringsvakter på plats

För att förbättra parkeringssituationen kommer fler parkeringsvakter att finnas vid badplatserna framöver.

Det pågår också en tät dialog med både Västtrafik och Trafikkontoret för att hitta lösningar tillsammans. Västtrafik ökade till exempel sin turtäthet till Saltholmen under helgen som var. Det finns även en önskan om att hitta fler tillfälliga parkeringsytor.

– Många undrar varför vi inte bara bygger fler parkeringar. Problemet är tyvärr att det råder stor brist på mark i de här områdena. Vi hoppas kunna skapa tillfälliga lösningar och det är en diskussion som vi för varje år.

Många smultronställen i Göteborg

850 kronor kostar det den som väljer att parkera där det finns en skylt om parkeringsförbud.

– Det är mycket pengar för en dag på stranden, säger Amir Torkalinaghipoor, som nu önskar att göteborgarna söker sig till fler olika badplatser.

– Det finns många smultronställen runt om i Göteborg. Den som behöver tips kan kolla på www.goteborg.com/badplatser