Samarbete med Pilane. Från Madison Square Park i New York till Trädgårdsföreningen i Göteborg. Tony Craggs skulpturer har gjort en lång resa. Lördag 25 april invigs utställningen Walks of life i Trädgårdsföreningen med ett besök av konstnären.

Bronsskulpturerna skruvar sig upp ur gräset, i en vindlande rörelse upp mot himlen. Trädgårdsföreningen har fått tillfälligt besök av några av Tony Craggs skapelser, i ett samarbete med Pilane skulpturpark.

– Tony Cragg bor i Tyskland men har även en ateljé på Tjörn. Så han finns här i närheten, samtidigt som han är en världsartist som har ställt ut på många ställen, säger Lisa Brunnström, evenemangsledare.

Skulpturerna anlände 14 april, direkt från Madison Square Park i New York.

Specialfrakt över Atlanten
– De kom till Göteborg på båt, i stora containrar och fraktades sedan hit på gigantiska fordon.

För att få skulpturerna på plats grävdes hål och i dem gjöts betongfundament.

– Sedan fyllde vi på, så att det ska se ut som att de kommer upp direkt ur gräsytan.

Skulpturutställningen invigs lördag 25 april med ett besök av Tony Cragg och pågår sedan till 25 oktober.