Bidrar till meningsfull fritid. Verksamhetsbidraget till organisationer som stöttar personer med funktionsnedsättning höjs i år, från 34 miljoner kronor till 36 miljoner kronor.

Det är nämnden för funktionsstöd i Göteborgs Stad som tagit beslut om höjningen. Pengarna som organisationerna får ska bidra till att personer med funktionsnedsättning får en meningsfull fritid på lika villkor som andra och stärka deras delaktighet i samhället.

Pengar till utvecklingsbehov

En miljon kronor har också avsatts till utvecklingsbehov och det kan organisationerna ansöka om under året. Störst bidrag får Stiftelsen Göteborgsfontänen och Stiftelsen Gyllenkroken som jobbar med psykisk ohälsa (se faktaruta nedan).