Gäller från onsdag 10 februari. Från och med onsdag den här veckan blir det tillåtet att ordna idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar födda mellan 2002 och 2004 i Göteborgs Stads inomhusanläggningar för idrott.

Folkhälsomyndigheten ändrade i förra veckan sina allmänna råd och därför beslutade idrotts- och föreningsnämndens ordförande att öppna stadens inomhushallar för gymnasieungdomar.

Det innebär att sporthallar, gymnastiksalar, simhallar, ishallar och möteslokaler som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen och Got Event också är öppna för organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar födda mellan 2002 och 2004.

Pandemilagen begränsar antalet besökare i anläggningarna och särskilt i små utrymmen som omklädningsrum. Därför är det framförallt i simhallarna svårt att få plats med alla verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare. Lagstadgad skolverksamhet och föreningsverksamhet är därför prioriterad i dessa anläggningar.