Om en stad kan slå sig för bröstet så bör Göteborg göra det. Göteborgs Stad är nämligen bäst i landet när det gäller barnkultur. Teaterbesöken, skolbiobesöken, biblioteksutlånen blir fler och fler. Och antalet museilektioner har ökat med 800 procent.

Ann Hatteböl, som sedan 1997 samordnar barnkulturnätverket i Göteborg, blir ständigt inbjuden till olika konferenser och sammanträden för att berätta om kulturombudsverksamheten i Göteborg.

– Och nu börjar ”Göteborgsmodellen” att gå på export också, berättar hon. Flera städer i andra nordiska länder har visat stort intresse.

Fördubbling på sex år

De senaste årens statistik talar sitt tydliga språk – nästan alla staplar växer när det gäller barnkultur i Göteborg. Till de mer iögonfallande sifferuppgifterna hör antalet besökande elever till de fria teatergrupperna.

Antalet har långt mer än fördubblats på sex år. Än mer dramatisk är ökningen när det gäller museilektioner.

Antalet elever som varit på museilektion har på sex år ökat med ungefär 800 procent.

Även om tendensen inte är lika sensationell, är ökningen tydlig även när det gäller vanliga museibesök, biblioteksutlån, skolbio med mera.

Läs mer om barnkulturen i Göteborg i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer på lördag den 8 maj
(tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun.).