”Många paralleller”. Emigranternas Hus förmedlar lika gärna berättelsen om de moderna människor som byter hemland, som den traditionella historien om fattiga svenskars utvandring till Amerika. På måndag 13 maj invigs den nya tvådelade utställningen ”Iransk migration”

Tio år efter att stiftelsen Emigranternas Hus invigdes med målet att bidra till ökad kunskap om migration och att öka förståelsen för olika grupper och nationer, presenterar man sin nya utställning ”Iransk migration”.

Bara i Göteborgsområdet bor mer än 11 000 människor av iransk börd och verksamhetschefen Roger Bodin tror att många av dem kommer att vilja leta sig upp till Stora tullhusets utställningssalar nära hamninloppet.

– Men tanken är ju att den här informationen också ska spridas till oss som inte har den bakgrunden. En hel del kommer att bli förvånade över att det finns så många paralleller mellan hur det gick till i gamla dagar, och det som finns mitt ibland oss idag, säger Roger Bodin.

Två utställningar i en
Utställningen ”Iransk migration” är egentligen två olika presentationer med skilda inriktningar

– Den första ger bakgrunden till varför så många iranier har blivit emigranter ¬- både till Göteborg och till Sverige, men också till andra länder. Alltifrån shahens fall till Khomeinis inträde på scenen. Kriget mellan Iran och Irak, fundamentalism och en hel del annat, säger Roger Bodin.

Utställningen, som är gjord av historikern och forskaren, docent Lars Hansson kommer att följas upp med en andra del – troligen redan i augusti.

– Då vill vi berätta om det iranska samhället som det ser ut idag. Ett land med många sidor. Vi försöker nyansera den så ofta spridda bilden av Iran som ett efterblivet och outvecklat land. Många av göteborgarna med iranska rötter är välutbildade och har en annan bakgrund än den många kanske tror, säger Roger Bodin.

Fler invandrargrupper följer
Emigranternas Hus planerar att fortsätta på den inslagna linjen: att presentera olika invandrargrupper och olika invandringsepoker.

– Vår ambition är att framöver berätta både om arbetskraftsinvandringen på 50- 60 och 70-talen och senare tiders asylinvandring, säger Roger Bodin.

”Iransk migration” presenteras i huvudsak på svenska, men kommer också att i vissa delar översättas till persiska. Utställningen pågår till september i höst.