Göteborgs Stad börjar planera ett barnkulturhus med Alfons Åberg-tema och skjuter till 20 000 kronor till en ny stiftelse som ska driva verksamheten. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Var Alfons-huset ska ligga är dock inte klart än.

Tanken med det nya Alfons-huset är att ”verka för barns utveckling genom lek, lärdom och kulturupplevelser” skriver stadskansliet i sitt tjänsteutlåtande. Tanken är också att det ska dra besökare och turister till Göteborg på liknande sätt som Junibacken i Stockholm.

Göteborgs Stad kommer nu att tillsammans med Gunilla Bergströms familj bilda en stiftelse, denna ska i sin tur bilda och äga ett bolag som ska driva verksamheten. Via kulturförvaltningen bidrar Göteborgs Stad med 20 000 kronor till stiftelsen.

Verksamheten ska på sikt bära sina egna kostnader, redan nu har man tecknat avtal med fem sponsorer som ska bidra med tio miljoner kronor som betalas ut under fem år.