Byggnadsnämnden sa på tisdagen ja till ett treårigt tillfälligt bygglov för ett utsiktshjul på Kanaltorget invid Göteborgsoperan. Bygglovet gäller alternativet där det 60 meter höga hjulet ställs vinkelrätt mot älven och parallellt med Östra Hamngatan.

Byggnadsnämnden var inte enig i sitt beslut, röstsiffran efter votering blev fem ja-röster och fyra nej. Hjulet kan tidigast vara på plats i juli och det förutsätter att ingen överklagar.

Den som vill överklaga har tre veckor på sig efter att byggnadsnämndens beslut blivit offentliggjort.