Förändringen av jakten och dess utveckling under 13 000 år i Sverige presenteras i en ny utställning, ”Viltet och människan”, som öppnar inom kort på Naturhistoriska museet i Göteborg.

Utställningen skildrar jaktens historia från när inlandsisen började smälta fram till idag och blickar även in i framtiden. ”Viltet och människan”, som producerats av Naturhistoriska museet i samarbete med Göteborgs jagtsällskaps stiftelse, tar också upp flera intressanta viltvårdsprojekt och viltforskningsresultat.

I samband med utställningen, som premiäröppnar lördag 9 mars, hålls en föreläsningsserie och en stor debatt om svensk jakt och jaktetik.