Mer än 70 procent av jordens yta täcks av vatten, och stora delar är fortfarande outforskade. Som till exempel djuphavet – de delar av havet som ligger så långt under ytan att knappt något solljus når fram. På onsdag öppnar en ny utställning på Sjöfartsmuseet om det som kallas ”den outforskade kontinenten”.

Djuphaven började utforskas först i mitten på 1800-talet. Länge trodde man att det saknades liv så långt under havsytan, men idag vet vi att det på flera tusen meters djup bland annat finns jättebläckfiskar som kan bli 14 meter långa, och djuphavsfiskar med extremt stora ögon.

Utställningen som fått namnet ”Den outforskade kontinenten” invigs på onsdag klockan 18.30 med en föreläsning av författaren och miljödebattören Stefan Edman. Under Vetenskapsfestivalen 21-25 april är det guidad visning av utställningen varje dag klockan 13.