Göteborgs första utflyktslekplats. Lekparken Plikta i Slottsskogen ska bli större, få nya redskap och bli en plats för möten mellan generationer. Ute-gym, vattenlek och en stor val är några av de nya attraktionerna. "Valen blir 15 meter lång, jag kan lova att den kommer att synas", säger Jakob Andréasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

– Barnen kommer att kunna klättra och åka rutschkana på valen och även gå in i den, fortsätter Jakob Andréasson.

Några tusen kvadratmeter större
Pliktas nya dragplåster ska knyta an till den berömda uppstoppade blåvalen, Malmska valen, på Naturhistoriska museet ett stenkast bort. Ett av målen med ombyggnaden är just att Plikta ska bli ”en utflyktslekplats med stark karaktär som knyter an både till omgivning och historia.”

Park- och naturnämnden satsar 14 miljoner kronor på om- och utbyggnaden, fyra miljoner mer än man räknade med från början. Plikta ska bli några tusen kvadratmeter större, främst genom att växa mot Vegagatan.

– Men även upp mot skogen bli det en del nya lekredskap. Och en ny, brantare rutschkana, liknande den som fanns där förr. Den nuvarande är lite för flack och tam, säger Jakob Andréasson.

Gummiasfalt istället för sand
– Klassiska lekredskap som gungor kommer att vara kvar, men det blir många nya grejer, till exempel klätterredskap, studsmattor och mycket annat.

För att Plikta ska bli en lockande mötesplats för alla åldrar, blir det också fler sittplatser, stora ytor för picknick och plats för vuxengympa, ett slags ute-gym.

– Plikta ska också tillgänglighetsanpassas. Vi kommer att använda gummiasfalt i stället för sand under många lekredskap så att fler kan och vågar använda dem, berättar Jakob Andréasson.

Underlaget på Plikta ska också anpassas så att det blir lätt att ta sig fram med rullstol.

Önskemål om vattenlek med geggamoja
I höstas genomfördes ett stort idéarbete där park- och naturförvaltningen gick ut och bad om göteborgarnas åsikter och idéer för Plikta. Många förslag kom in och några av dem blir nu förverkligade.

– Det gäller till exempel förslagen om fler sittplatser och om en liten vattenlek, där barnen kan leka, plaska och göra ”geggamoja”, säger Jakob Andréasson.

Park och naturnämnden beslutade på sitt möte på tisdagen att skicka ärendet direkt till kommunstyrelsen för beslut om starttillstånd. Om kommunstyrelsen ger starttillstånd kan arbetet starta under våren för att vara klart i höst.

– Under byggtiden måste vi tyvärr hålla Plikta mer eller mindre stängt. Vi får försöka guida barn och föräldrar till Barnens Zoo eller andra delar av Slottsskogen, där finns många platser att upptäcka, säger Jakob Andréasson.