Stort kulturhistoriskt värde. Med kameran som ständig följeslagare blev Jens S. Jensen bland annat omtalad för sina skildringar av 1970-talets Volvofabrik och stadsdelen Hammarkullen. Göteborgs stadsmuseum har förvärvat Jensens samling av fotografier och negativ. Den 24 november öppnar en ny utställning där flera av Jensens foton och skildringar kommer att ingå.

Mellan 1973 och 2013 dokumenterade Jens S. Jensen de boende i miljonprogrammets Hammarkullen. Han vann internationellt erkännande för sina skildringar av livet och vardagen i stadsdelen. I slutet på 70-talet skildrade han också arbetet och arbetarna på Volvo.

Jensen blev tidigt en förebild för många andra fotografer – inte minst tack vare sin ovanliga förmåga att komma människor nära.

Livet i 1970-talets Hammarkullen
Utrustad med kamera och bandspelare tog Jensen, som också var utbildad arkitekt, bilder och samtalade med människorna om deras liv och upplevelser av att bo i 1970-talets miljonprogram och arbeta vid det löpande bandet i Skandinaviens största bilfabrik. Nu ställs verken ut på Stadsmuseet i Göteborg.

– Jensen var en tidstypisk dokumentärfotograf och bilderna är i svartvitt och skildrar människan i miljön, så att deras livs- och arbetsvillkor tydligt framträder. Människornas berättelser ger historiska perspektiv på både Hammarkullen och arbetet på Volvo, men också på de förändringar som skett och sker i samhället och om människors starka vilja att forma sitt liv tillsammans med andra, säger Niclas Östlind, universitetslektor i fotografi vid Akademin Valand, som curerat utställningen i samarbete med Stadsmuseet.

Jensens unika tidsdokument har även inspirerat Stadsmuseet att samla in samtida röster från samma plats, drygt fyrtio år senare. Ett tiotal intervjuer från Volvo och Hammarkullen har genomförts under 2018 och tillsammans med nya porträtt bidrar de till nya perspektiv på Jens S Jensens arbete.

Utställningen öppnar
Jensens fotoböcker är uppskattade av många och hans bilder har ställts ut på flera konsthallar och museum genom åren, däribland Museum of Modern Art i New York. Förvärvet av hans samling gjordes i våras och tar nu alltså plats på Stadsmuseet. Utställningen Jobba, leva bo öppnar 24 november. Materialet kommer både att visas och bevaras för framtida forskning, i linje med Jensens söners önskemål.

– Detta förvärv är unikt och har ett stort kultur- och fotohistoriskt värde. Jens S. Jensens arbete skapar en fördjupad förståelse för en omvälvande period i svensk samtids historia och hans berättelser skildrar hur människor formar sina liv i spänningen mellan drömmar och samhälleliga strukturer, säger Niclas Östlind.

Fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, som betydde mycket för Jensen, kommer att ha en viktig roll och flyttar in som en tillfällig fritidsgård på Göteborgs Stadsmuseum.