Boksläpp 25 oktober. Jens S Jensens skildringar från bostadsområdet Hammarkullen har blivit ikoniska. Nu ges boken Jens S Jensen – Samlat verk ut. I samband med det blir det boksläpp i Stadsmuseets foajé.

Boken om en av efterkrigstidens viktigaste svenska fotografer har finansierats av Stadsmuseet och Hasselbladsstiftelsen.

– Ur ett foto-och kulturhistoriskt perspektiv fyller boken en lucka både genom att den samlar en enskild fotografs arbete och ger en bild av hur det fotografiska landskapet har förändrats från 1970-talet till i dag, säger Niclas Östlind, författare till boken och lektor vid HDK-Valand.

Han finns på plats och ger besökarna en bild av Jens S Jensens betydelse för svensk fotohistoria när Stadsmuseet bjuder in till mingel och bokprat 25 oktober klockan 16.30–18.00.

Foto: Jens S Jensen